AVG_KVdeFuten

Privacy verklaring en het volledige AVG_KVdeFuten documentWilt u de volledige versie van het AVG document lezen, klik dan op  deze link van kanovereniging vereniging de Futen. .De privacy verklaring maakt onderdeel uit van het AVG document.

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe wij dat doen.

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die kanovereniging De Futen aan haar leden aanbiedt.

We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat wij:


Wij verwerken persoonsgegevens:


Voor deze doeleinden zullen we relevante persoonsgegevens van je vragen zoals:


Ledenlijst voor leden:

Vier maal per jaar (tegelijkertijd met het uitkomen van het e-magazine Futengepiep) wordt een actuele lijst als pdf-bestand aan de leden verzonden. Het doel is contact met elkaar te kunnen houden voor onder andere het maken vaarafspraken. Leden houden de gegevens van de ledenlijst voor zichzelf en geven die niet door aan derden.


Website kvdefuten.nl

De website bestaat uit puur informatief éénrichtingsverkeer zenden naar de bezoeker.

Er is geen verbinding tussen de website en de ledenadministratie en ook geen inschrijving van leden via het invullen van gegevens op de website. Informatie vragen gaat per e-mail, telefoon of op de maandelijkse open clubavond.

In mei 2018 is een ssl-certificaat geïnstalleerd.Cookies door Google Analytics op website kvdefuten.nl

Deze website kvdefuten.nl gebruikt Google Analytics. Door te volgen hoe veel bezoekers er op de verschillende pagina's komen en hoe ze de website gebruiken kan de inhoud worden geoptimaliseerd.Disclaimer kvdefuten.nl

Op deze website rust een copyright. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden gebruikt voor andere doeleinden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De kanovereniging sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De kanovereniging is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.


Journalistiek

Op beelden (zoals foto's en films) die gemaakt worden tijdens onze activiteiten kun je herkenbaar in beeld zijn. Het openbaar publiceren van deze media bij redactionele publicaties (zoals o.a. artikelen op de website, in het e-magazine Futengepiep, op Google-albums en op YouTube) valt onder het journalistiek belang. Hiervoor wordt geen specifieke toestemming gevraagd. Wij streven ernaar om alleen fatsoenlijke content te plaatsen. Als je een openbaar beeld toch als onprettig ervaart geef dat dan aan, zodat de contentmanager het kan de-publiceren.