bestuur

De vereniging kent een 5 koppig bestuur, te weten

 • Voorzitter: vacant   


 • Interim voorzitter: mevr. Alette Bons   


 • Secretaris: mevr. Ilse de Vries
        Email-adres: secretaris@kvdefuten.nl
        tel: 06-46 727 959

       Postadres: Rijksweg 223 - 9792PG Ten Post


 • Penningmeester: dhr. Jan Rustenburg   


 • Algemeen lid: mevr. Linda Koelink   


 • Algemeen lid: mevr. Hanny Kunst   


 • Algemeen lid: mevr. Hettie Willemsen   
Het bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies::
 • Beheercommissie


 • Huishoudelijke dienst


 • Sleutelbeheer


 • Bouwcommissie(tijdelijk)


 • Techinsche commissie


 • Vaarleidersoverleg


 • Woensdavond commissie


 • Opleidingen


 • Interne communicatie


 • Promotie/ledenwerving


 • Website bouw en beheer
    - dhr. Ton Affourtit 

 • Redactie clubblad
    - mevr. Ilse de Vries


 • Aquisitie

    - acquisitie dhr. Jan Rustenburg


 • Activiteiten commissie

Uw kano's/ kajaks kunt u verzekeren via onze Kanobond de TKBN. U ontvangt van hen ook het 2 maandelijkse tijdschrift, genaamd Kanotities.