nieuws

Nieuws :Elfstedentocht per kano - September 2018

Twee van onze leden hebben dit jaar, 2018, de Elfstedentocht per kano gevaren. Daniel en Alfred deden er 31,5 uur over inclusief de pauzes. De afstand is 200 km en wordt in eens gevaren. Het begint op de vrijdagmiddag in Franeker en eindigt daar ook weer. De hele middag, avond, nacht, morgen en middag wordt doorgevaren. Bij deze meld ik ook even dat Douwe in 2010 de Elfstedentocht ook volbracht heeft. Dus nu hebben al 3 van onze leden dit gevaren.

Bijgaand 2 foto's.


Tijdens de algemene leden vergadering op 20 februari 2018 is bekend gemaakt dat onze secretaris Joachim na een kleine 8 jaar aftreed als lid van het bestuur. Ook Jikke is na een jaar af getreden als algemeen lid van het bestuur. Beide ontvingen een bloemetje uit handen van Alette voor het werk dat zij als bestuursleden voor onze vereniging hebben verricht.


Op deze link vinden jullie het persbericht dat het Goninger-landschap publiceerd over onze Zuidlaardermeerschoon actie.


Bij Allround Watersport, onze buren, is deze bijzonder filmpje gemaakt van 2 otters die een roerdomp wegjagen.

Dit is de link.


Hiep hiep hoera. Op vrijdag 7 oktober 2016 is de vierde loods geplaatst bij het Futennest. Een uitvoerig foto verslag vinden jullie door op de volgende link te klikken:     Plaatsen 4e loods Futennest
18 februari 2013 - Tijdens de algemene leden vergadering heeft Anuschka kenbaar gemaakt af te willen treden. Herman Wolrich overhandigt haar een bloemtje en bedankt haar voor al het werk. De foto toont Anuschka waarbij zij een korte toelichting geeft aan de leden
25 januari 2013 - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 2013 zijn drie leden benoemd tot Lid van Verdienste voor hun jaren lange inzet bij onze vereniging. De oorkonde is overhandigd door voorzitter Herman Wolrich aan Fokkelien Boelens en Ko Schrik voor hun inzet aan meerdere activiteiten. Jannie Robbe ontving de oorkonde speciaal voor haar inzet ten aanzien van de eindredactie, advertentie - acquisitie van ons clubblad, genaamd "het Futengepiep". Naast de oorkonde is een bloemetje overhandigd.


Tijdens onze algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Herman Wolrich, onze voorzitter. Herman heeft plaats gemaakt voor Anja Jalving die deze taak op zich genomen heeft.

Ook heeft Jan Derk Siebenga als redacteur van ons Futengepiep zijn pen neergelegd. Herman heeft hem voor zijn grote inzet bedankt. Hanny Zorgdrager en Chris Grevengoed zullen de redactie van het Futengepiep overnemen.

Jan Jonkman is toegetreden als algemeen bestuurslid.

Wist u dat de gehele verlichting vervangen is en nu met apparatuur die mogelijk jaren mee gaat. Een klusje dat uitgevoerd is op grote hoogte en waarmee zich de volgende heren hebben bemoeid: Douwe, Jan (R), Herman en Ko.
Elfstedentocht per kano - September 2010:

Deze twee bikkels hebben het gehaald, uiteraard was het een hele zware tocht, zesentwentig deelnemers en zeven uitvallers. Douwe en Michiel deden er eenendertig uur over inclusief de pauzes.

De twee foto's start en finish.Namens ons allen - de hartelijke felicitaties en onze complimenten voor deze prestatie.