opleiding

Deze pagina bestaat uit 4 delen.Cursus voor beginnersDe vereniging biedt beginnende kanovaarders de mogelijkheid een cursus van vier lessen te volgen. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de vereniging.

Er wordt gewerkt in kleine groepen waarbij u les krijgt van ervaren kajakkers. Zij zullen u een aantal basisvaardigheden aanleren zoals o.a. in- en uitstappen, rechtuit varen, bochten maken, remmen en stabilisatie oefeningen .

De vier lessen van ca. 1 ½ uur worden in princiepe gegeven op dinsdag - en donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur. Eventueel in onderling overleg is dit te wijzigen op een voor de groep geschikter tijdstip.
De cursus start bij voldoende belangstelling van af mei en zal tot na de zomervakantie enkele malen worden herhaald.

Het doel van de cursus is u zo ver te brengen, dat u bij rustig weer kunt mee varen op de wekelijkse clubavond of mee kunt doen met korte kanotochten.

Voor deze cursus wordt een bijdrage gevraagd van 60 euro, waarvan u meteen al 15 euro terug krijgt als u lid wordt van de vereniging.

Om mee te kunnen doen hoeft u zelf geen boot te hebben, want de vereniging stelt de deelnemers aan de cursus een kajak en materiaal ter beschikking.

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich per e-mail wenden tot de secretaris van onze vereniging, waarvan het Email adres te vinden is boven aan deze pagina, in de kop van de website

Of u kunt eens langskomen op een woensdagavond (tussen 18.30 en 19.00 uur).

Terug naar bovenkant paginaDrie artikelen van Maria Affourtit


Naar aanleiding van de vele vragen van beginnende kajakkers is door Maria het plan opgevat daar informatie voor te schrijven, het geeft veel basis informatie. U kunt de PDF-jes lezen door op de betreffende link te klikken.Terug naar bovenkant paginaCursus Fuut A


Een cursus om actief door te groeien. Na de opstapcursus is er bij meerdere deelnemers behoefte ontstaan om verder opgeleid te worden. Hiertoe is een programma opgezet. Deze opleiding bestaat uit praktijk en theorie.

De theorie hiervan vind je in  theorie Fuut A. Het praktijk gedeelte wordt gegeven op het buitenwater en deels in het zwembad in de winter periode. Zie hiervoor de vaarkalender.

Het doel van deze Fuut A cursus is om jullie zo op te leiden dat je met gemak en veilig deel kunt nemen aan dagtochten en andere Futen activiteiten.

Om enig inzicht te krijgen hoe goed je vordert met je opleiding, is het   Logboekje ontwikkeld, waarvan verwacht wordt dat men dit naar eigen inzicht invult bij de start van de cursus. U kunt zelf bij houden hoe ver u met de opleiding bent.

We verwachten dat men lid is van onze vereniging en de opstapcursus heeft gevolgd of een gelijk waardig niveau heeft. Je zit lekker in de boot en bent bereid je grenzen te verleggen.

Mocht u interesse hebben hiervoor dan kunt u zich op opgeven bij Maria.

Terug naar bovenkant paginaCursus Fuut B

De Fuut B cursus bestaat uit de volgende onderdelen: een theoriecursus van 4 lessen en 8 dagtochten op de verschillende wateren waar wij als Futen varen. Deelname aan de zwembadlessen wordt aangemoedigd maar is geen verplicht onderdeel van de cursus. Deelnemers ontvangen een boekje en waterkaarten voor de theorie lessen, de dia presentatie die in de lessen gebruikt wordt is op de website te vinden en kan eventueel uitgeprint worden.
Vorderingen kun je bijhouden met het Fuut A logboekje. Het logboekje voor Fuut B bestaat uit korte beschrijvingen van de tochten die je vaart; weersomstandigheden, route, bijzonderheden en hoe je het ervaren hebt. Niet meer dan een half A4-tje. Deze laat je ondertekenen door de desbetreffende vaarleider en bewaar je samen met het Fuut A logboek in een mapje.

Oefenvragen en antwoorden kun je hier vinden.

 afbeeldingen les 1  en   dia les 1 afbeeldingen les 2  en   dia les 2Terug naar bovenkant pagina